नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस (Covid-19) का केसहरू

Powered by Hamro Paathshala  

नेपाल [लकडाउन : ३६ औं दिन]

जम्मा परीक्षण

जम्मा संक्रमित

कूल मृत्यु

निको भएको

विश्व

जम्मा संक्रमित

कूल मृत्यु

निको भएको

Embed Into Your Website>